Wystawy: 

1991 -	Międzynarodowa Wystawa Koloru I Formy we Wrocławiu 
1992 -	wystawa zbiorowa w galerii "Pacha Mama" w Holandii 
1992 -	wystawa indywidualna: "Galeria Sztuki Współczesnej BWA" – Wadowice 
1992 -	wystawa    indywidualna "Galeria WOK" - Bielsko-Biała 
1993 -	Galeria "Ro/±/mb" - Andrychów; 
1994 -	wystawa indywidualna Dom Kultury - Wadowice. 
1995 -	wystawa indywidualna Galeria autorska Jana Nowickiego - Kraków 
1995 -	wystawa indywidualna Galeria "Miejsce" w Cieszynie 
1995 -	wystawa indywidualna Muzeum Ziemi Wadowickiej 
1995 -	„Pustelik, Suknarowski, Wi¶niewski, Bury” akwarela - Andrychów 
1996 -	„Bury, Walusiak” – Galeria „ro/±/mb” – Andrychów 
1996 -	I nagroda za „Wspomnienie” na ogólnopolskiej wystawie instruktorów plastyki    - BWA Rzeszów 
1997 -	wystawa grupy „Studio TU” (Bury, Jargusz) w Suchej Beskidzkiej 
1997 -	wystawa "parcie na Wschód" w galerii "Ro/±/mb" w Andrychowie 
1997 -	wystawa „Po Za” – Galeria ¦rodowisk Twórczych Bielsko-Biała 
1997 -	wystawa Eigenart "Kunst Findet Kunst" Monachium 
2002 -	nagrodzony w Niemczech projekt "Red Line Art.-Europen Art. Projekt 2002".    
2002 -	wystawa zbiorowa „Bujnowski, Bury, Sorejan, Zieliński” – Niemcy
2005 -	wystawa indywidualna „Carte Blanche” - ŁódĽ 
2005 -	z zespołem rockowym Czerwie projekt „Grozny” 
2005 -	wystawa indywidualna w Galerii PRO-Arte w O¶więcimiu 
2005 -	„Wysoki Zamek „ Lwowski Pałac Sztuki - Lwów 
2006 -	wystawa zbiorowa „Arty¶ci miastu” – OCK O¶więcim 
2007 -	wystawa indywidualna, Galeria „Ciasna” – Jastrzębie Zdrój 
2007 -	wystawa indywidualna Beskidzka Galeria Sztuki - Szczyrk 
2007 -	wystawa indywidualna, Galeria „Obok” - Police 
2007 -	Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych – BWA – Bielsko Biała 
2008 -	Sztuka i dekoracja – Galeria „Fraktal” - Bielsko Biała 
2008 -	5- lat Fraktala – Galeria „Fraktal” - Bielsko Biała 
2008 -	wystawa indywidualna Galeria Sztuki Współczesnej BWA – Sandomierz 
2008 -	wystawa indywidualna Evangelishe Kirchengemeinde Luckow – Rieth – Altwarp    - Niemcy  

Rok 1991 - Zbyszek jako 25 latek podejmuje swoje pierwsze ryzyko jako artysta malarz wysyłaj±c swoje pierwsze prace na Międzynarodow± Wystawę Koloru I Formy we Wrocławiu, zostaje zauważony przez holenderskiego artystę I wła¶ciciela galerii "Pacha Mama", który w następnym roku zaprasza Burego do udziału w wystawie organizowanej w Holandii.

Zachęcony tak pozytywnym odzewem na swoj± twórczo¶ć - jeszcze w tym samym roku organizuje indywidualne wystawy : "Galeria Sztuki Współczesnej BWA" - Wadowice oraz "Galeria WOK" - Bielsko-Biała. Kolejne lata to równieżdwie indywidualne wystawy; 1993r.- Galeria "Ro/±/mb" - Andrychów; 1994 rok - Dom Kultury - Wadowice. (…) malarstwo to ryzyko, które podj±łem, (…) bez ryzyka nie ma prawdziwego malarstwa, może być jedynie kopiowanie… (…) malarstwo moje nie jest chwytem reklamowym wykorzystuj±cym ostatnie wydarzenia, lecz prób± zwrócenia uwagi na krzywdę ludzk±, która spotyka nie tylko ofiary…tak o swojej twórczo¶ci, o tym co ostatnio tworzy mówi Zbyszek Bury.

A podejmuje się nader ryzykownego zadania. Od roku 1995 po¶więca się tematyce czeczeńskiej. Owocem tej pracy jest wystawa w prestiżowej galerii "Miejsce" w Cieszynie, gdzie przed Burym swoje dzieła wystawia znany czeski malarz młodego pokolenia Balabana. Wystawa robi ogromne wrażenie. Zbyszek pokazuje sugestywne obrazy otaczaj±ce rzeczywisto¶ć; ¶wiat przepełniony bólem istnienia, jest realny, konkretny i dotykalny.

W 1996 r. zakłada grupę wraz z artyst± Piotrem Jarguszem profesorem w Instytucie Wychowania Plastycznego WSP w Krakowie pod nazw± "Studio TU". W rok póĽniej grupa "Studio TU" prezentuje się w galerii "Zamek" w Suchej Beskidzkiej; wystawione prace w większo¶ci po¶wiecone s± zagadnieniu "Czeczeni". Ten sam temat kontynuuje podczas wystawy w galerii "Ro/±/mb" w Andrychowie zatytułowanej "parcie na Wschód".

O wszechstronno¶ci artystycznej Burego ¶wiadczy zdobycie nagrody pierwszej w ogólnopolskiej wystawie instruktorów plastyki w Rzeszowie za portal w czterech odsłonach zatytułowany "Wspomnienie".

W tym samym czasie zaczyna współpracę przy odnawianiu polichromii w ko¶ciele parafialnym w Gierałtowicach, tam zaprzyjaĽnia się z artyst± Karolem Pustelnikiem należ±cym do założonej przez Tadeusza Kantora w 1945r. awangardowej "Grupy Krakowskiej", a następnie wystawiaj± wspóln± wystawę, na której Zbyszek pokazuje swoje prace zatytułowane "Oddział Basajewa".

Monachijski ¶wiat artystyczny rokrocznie zaprasza na targi artystów z bloku wschodniego. W roku 1997 zaproszono Burego do wzięcia udziału w 3-im Eigenart "Kunst Findet Kunst". Bury prezentuje swe prace po¶więcone problemowi wolno¶ci w krajach postkomunistycznych.

Wraz z artystami z Cieszyna, Krakowa, Katowic, Bielska-Białej realizuje projekt pt. " Drank nach Osten", efektem którego jest duża wystawa zorganizowana w XIX - wiecznych podziemiach andrychowskiego pałacu.

W międzyczasie poznaje techniki ceramiczne I zaczyna tworzyć prace, których czę¶ci± składow± s± ostre, drapieżne trójk±ty, z których to buduje przestrzenne kompozycje.

Co przynosz± kolejne lata? Ogromne wyróżnienie. Bury zostaje zaproszony do Niemiec do Isny na międzynarodowe spotkanie artystów, którego celem jest wybranie projektu artystycznego finansowanego przez fundusz Unii Europejskiej a po¶więcony tematyce jedno¶ci narodów.

Spo¶ród zgłoszonych projektów z Niemiec, Austrii, Polski i Francji największa akceptację zdobywa projekt Zbyszka Burego, który zostaje zrealizowany w 2002 roku pod nazw± " Red Line Art.-Europen Art. Projekt 2002".

Rok temu Telewizja Polska zaciekawiona tak kontrowersyjnym tematem jak "sprawa czeczeńska" postanawia zrealizować program, w którym Zbyszek Bury prezentuje I tłumaczy swoje zainteresowania powyższym tematem.

Zbyszek wci±ż podejmuje ryzyko. Na rok 2005/2006 zaplanował nowy projekt pt. " Grozny", w którym będ± uczestniczyć zaprzyjaĽnieni muzycy z zespołu "Czerwie". Planuje odwiedzić takie miasta w Polsce jak : O¶więcim, Bielsko-Biał±, Wadowice, ŁódĽ, Andrychów, Kraków, Wrocław, Warszawę, Poznań I kiedy¶ dawny polski Lwów, z miastami tymi kojarzy się Polakom walka o tożsamo¶ć narodow±.

Angelique M.